İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Adres: M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR

Telefon::(232) 376 71 76
Faks::(232) 376 71 00

Harita

KOSGEB'den KOBİ'lere Bir Çağrı Daha

İzmir Atatürk Organize Sanayi (İAOSB) Seminerleri kapsamında düzenlenen “KOSGEB, KOBİGEL Gelişim Destek Programı” bilgilendirme toplantısı, KOSGEB Kuzey Müdürlüğü Uzmanı Hasan Kahraman’ın katılımıyla Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
 
Söz konusu toplantıda rekabet gücüne katkı sağlamak amacıyla İzmir ili için belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin destek programına başvuru yapabileceği koşullar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. KOSGEB Kuzey Müdürlüğü Uzmanı Hasan Kahraman, çağrılar bünyesinde KOSGEB olarak işletmelerin ulusal hedeflerine ciddi katkılar sağladıklarını söyledi.
 
Sunulacak projelerin işletmelerin ihtiyaçlarını giderecek şekilde belirlenmesi ve KOSGEB tarafından ölçülebilir olmasının en önemli iki etken olduğunu vurgulayan Kahraman, oluşturulacak kademeli bir sistem ile başvurunun daha sağlıklı yapılabileceğini vurguladı. Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
“İşletmeniz içerisinde gerçekleştireceğiniz projenin, çağrı içeriklerimiz ile uyumlu olması gerekmektedir. Farklı sektörlerde çalışıyorsanız başvuru yapamazsınız. Öncelikle hedeflerinizi belirlemeniz ve rakamsal verilerle bunu ortaya koymanız gerekmektedir. Makine alımı ve eğitim için başvuruda bulunuyorsanız eğer, aldığınız makine verimliliğinizi arttıracak mı, bu makinenin alınması gerekli mi gibi soruların yanıtlarına dikkat etmeniz gerekir. Bunun dışında projenin odağının belirlenmesi, oransal olarak gözlemlenebilecek sonuçların ortaya çıkması ve hazırlayacağınız metnin firmanızı ve projenizi çok iyi şekilde anlatması gerekmektedir. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi de pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesidir. Somut veriler alınmasına dikkat edilmelidir. Buradaki amaç, bu faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini tespit etmektir.”
 
Zaman aralığının minimum 6, maksimum 12 ay olarak belirlendiğini açıklayan Kahraman; personel eğitimi, ürün pazarlama ya da katalog basımı gibi faaliyetlerin uygulama zaman planlarını işletmelerin belirlediğini hatırlatarak; firmalara tarihi belli olan etkinlikleri takvimlerinde işaretlemeleri ve bu doğrultuda hareket etmeleri önerisinde bulundu.
 
İşletme giderlerinin proje maliyeti ile ilişkili olması gerektiğini önemle vurgulayan Kahraman, bütçe oluştururken piyasa araştırmasının yapılarak en az 3 tane alım teklifinin bulunması gerektiğini söyledi. Kahraman her şehir için farklı sektörlerin belirlendiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 “İzmir’de imalat sanayi ve yazılım sektörü bizim hedef kitlemizi oluşturuyor. Tüm illerdeki nace kodu 21,26 ve 30,3 olan yüksek teknolojili imalat sanayi sektörleri ve nace kodu 62 olan yazılım sektöründeki KOBİ’ler, bu çağrıya başvuruda bulunabilirler. Sadece işletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili imalat veya yazılım sektöründe faaliyet gösteriyorsa, satış hâsılatı en az 300 bin TL, çalışan sayısı ise en az 3 olmalıdır. İşletme sahibi 1 olarak sayılabildiğinden yanında da 2 tane ilave istihdam sağlamış olması gerekiyor. Faaliyet konusu ile ilgili de bazı işletmelerin birçok alanda faaliyet göstermesi söz konusu olduğundan burada Sanayi Sicil Belgesi istenebilir.”
 
Proje bütçesi ile ilgili detayları aktaran Kahraman, bütün işletmeler için bilanço usulü defter tutulması gerektiğini belirtirken, proje bütçesinin net satış hâsılatından büyük olmaması gerektiğini vurguladı. Kahraman, KOBİGEL programı kapsamında başarısız tamamlanan ya da süreci tamamlanmamış projeler için işletmelerin 2 yıl boyunca bu çağrıya başvuru yapamayacaklarının altını çizerek, şunları söyledi, “ Bu çağrıda 500 milyon TL imalat sanayi, 200 milyon TL de yazılım sektörü için çağrı desteği var. Sektörler arası bütçe aktarımı yapılabiliyor. Proje başı toplam destek üst limitimiz 1 milyon TL. Geri ödemesiz destek miktarı 300 bin TL olup, geri ödemeli destek miktarı ise 700 bin TL’dir. Tek bir gider olması gerektiği için hem geri ödemeli hem geri ödemesiz destek alamıyorsunuz. Yerli malı destekte teçhizat için yüzde 75 destek veriliyor. Erken ödeme destek miktarı ise yüzde 30 oranında... 500 bin TL destek kararı aldıysanız, bunun 150 bin TL’lik kısmını proje başlar başlamaz KOSGEB’den alabiliyorsunuz. Ancak bunun için erken ödeme talebinde bulunmanız gerekiyor, aksi halde söz konusu ödemeyi alamazsınız. Proje bittikten sonraki 6’ncı ayda ödeme takvimi başlıyor. Aldığınız destek miktarı sekize bölünüyor ve daha sonrasında 3’er aylık olmak üzere sizlerden faizsiz tahsis ediliyor.”
 
İmalat sektörü ile yazılım sektörü proje konularında dikkat edilmesi gereken farklı noktaların bulunduğunu ifade eden Kahraman, konuyla ilgili şunları aktardı:
 
“İmalat sektöründeyseniz; maliyet düşürücü bir yöntem olarak saatte bin tane üreten makine yerine, 2 bin üreten makine almak istiyorsanız, bu strateji ile bir proje hazırlayabilirsiniz. Farklı ürün gruplarını üretmek ya da katma değerini arttırmak amacıyla makine alabilirsiniz, bunu, satışlarınızı arttırmak için gerçekleştireceğiniz faaliyetleri dâhil edebilirsiniz. Ancak yazılım işletmeleri sadece veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dâhil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme alanlarında proje sunabilirler.”
 
Puanı yüksek olan sıralamada ön sırada yer alır
 
Her bir başvurunun bir puanlamaya tabi tutulduğunu belirten Kahraman, en yüksek puan alan işletmenin ilk 500’de üst sıralarda yer alacağını vurguladı. Puan kazanımı için alınması gereken önlemleri maddeleyen Kahraman; “Öncelikle strateji olarak maliyet düşürmeye ilişkin yapacağınız yöntemlerin, proje giderleri ile ilgili ilişkisini sayısal ve sözel, proje öncesi, sonrası ve mevcut durumunuzu da detaylı olarak anlatmanız, ikinci olarak stratejide ürün performansında ya da dayanıklılığında ne gibi iyileştirmeler gerçekleşeceğini, satmak için belirlediğiniz fiyatı, ortaya çıkacak katma değerini belirtmeniz, üçüncü stratejide yapılacak testleri, analizleri, uygulanacak kalite yöntemini ve alınacak belgeleri, dördüncü stratejide gerçekleştirilecek fuarlar, amaçlarınız, hedefleriniz ve nasıl gerçekleştirilecekleri, beşinci stratejide beklentiyi karşılayıcı teknolojik yatırımlar, dış pazarda talep edilen ürünlerin üretilmesi gibi yapılacak aktiviteleri, altıncı stratejide ise personel istihdamı sağlanacaksa, bu personelin ekstra sağlayacağı katkı ve yazılım sektörü ile ilgili de belgelendirme gerekiyorsa bunların belirtilmesi gerekmektedir” dedi.
 
300 bin TL’ lik geri ödemesiz giderin imalat sektörü için 100 bin TL’sini personele, 150 bin TL’sini makineye, 50 bin TL’sini yazılıma, yazılım sektörü için 100 bin TL’sini yazılım giderine, eğitim, belgelendirme, tanıtım ve fuar vs gibi giderler için de 100 bin TL bütçe ayırdıklarını belirten Kahraman, işletmelerin son 4 ay içerisinde işe alınan personelleri için 3 bin 500 TL’ye kadar destek alabileceklerini belirtti. Söz konusu nitelikli elemanın ise şirkette bir yıl çalışması gerektiğini de vurguladı.
 
Proje başvurularında işletmenin en az iki gider grubu ile başvurması gerektiğini, tanıtım giderleri gösterilecek ise Marka Tescil şartının arandığını bildiren Kahraman sözlerine şöyle devam etti;
 
“Projeye katılmanız için proje başlangıç tarihinden itibaren bir taahhütname vermeniz gerekiyor. Bunun dışında bir faaliyet yaparsınız, geçersiz sayılacaktır. Başvuru yeri olarak imalat yerinizin olduğu müdürlüğe başvuru yapmanız lazım. Bazı işletmeler birden fazla yerde üretim yapıyorlar. İşletme dosyasını imalat yerine transfer etmeli ve oradan başvuru yapmak zorundalar. Burada iki aşamalı değerlendirme yapılacak. 100 puan üzerinden 40 puanlık bir değerlendirme söz konusu olmakla beraber 40 puandan az puan alan KOBİ’ler ikinci kısma geçemeyecekler. 40 puanı geçen işletmeler sunum yapmak için davet edilecekler. 60 alan şirketler başarılı sayılacaklar ancak sıralamada yine en yüksek puan alan üst sıralarda yer alacak. Başvuruda bulunan firma sahibi, ortak ya da bayan ise 5, ileri teknoloji sektörlerde 10, orta yüksek teknolojili sektörlerde ise 5 puan ilave verilecektir.”
 
Proje Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar
 • Proje metni çağrı ile alakalı olmalı ve Yalın bir dil kullanılmalı.
 • Projenizin hedefleri birbirini tutmalı.
 • Proje giderleri hedefler doğrultusunda belirlenmeli.
 • İşletme destek alacağı proje sürelerini kendi çıkarlarına uygun belirlenmeli.
 • Zamana yaygın faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmeli.
 • Proforma fatura ve fiyat teklifleri başvuru formuna işlenmeli.
 • Yüklemeniz gereken en önemli belgeler Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesidir.
 • Alım tekliflerinde 3 farklı yerden teklif alınmalı.
 • Başvuru imalat sanayi sektörü için ise diğer belgelere ek olarak Sanayi Sicil Belgesi hazırlanmalı.
 • Yerli malı belgesi var ise işlenmeli
 •  
Mayıs 2018

Diğerleri

İAOSB Yerleşim PlanıİAOSB MedyaİAOSB Haber DergisiİAOSB Tanıtım FilmiİAOSB Dosya İndir