Ürün Adı:  Sinek Öldürme Cihazları

 

Özel Film Kaplı Forasanlar

Kırıldığında dağılmaya karşı özel film kaplanmış florasanlardır. Cam özellikle gıda sektörü için çok büyük bir risk unsurudur. Bu nedenle işletmelerdeki camlar film ile kaplanarak, aydınlatma armatürleri de muhafaza içine alınarak bu risk için önlem alınır. Yapışkanlı sinek tuzakları ve elektrikli sinek öldürme cihazlarında kullanılan özel UV ışını yayan florasan lambalarda bu açıdan risktir ve önlem alınması gerekir.Herhangi bir neden ile kırılması sonucu dağılan cam parçalarının ortamda bulunan gıda maddesine karışma riskine karşı önlem amacıyla özel olarak kaplanmış HACCP ve diğer standartlara ait sertifikalarca şart koşulan özel film kaplı, kırıldığında dağılmayan florasan ampüller TÜRKİYE’de sadece firmamız bünyesinde imal edilmektedir.

Sinek öldürücü birimlerde özellikle tercih edilir. Bütün aydınlatma ampüllerinde kullanılabilir.

Florasan herhangi ibr nedenle kırıldığında, cam parçaları ve toz etrafa dağılmaz, kılıf içinde kalır.

İngiltere’den ithal edilen hammadde ve makineleriyle Türkiye’de üretilmektedir.

Malzeme ömrü florasan ömrü boyunca garanti altındadır.

Gıda güvenliğinde cam riskini sıfıra indirmektedir.

Malzeme ek yersiz ve şeffaftır.

UV ışınlarını % 99 oranında dışarı çıkarır.

4 w ile 70 w arasındaki tüm florasan lambalar için kaplama yapılabilmektedir.