İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Adres: M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR

Telefon::(232) 376 71 76
Faks::(232) 376 71 00

Harita

İAOSB 9. Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı

İAOSB 9. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı
 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Olağanüstü Genel Kurulu, Bölge sana-yicilerinin katılımıyla, Kadri Şeker’in Divan Başkanlığında gerçekleştirildi. Divan üyeliğini Hüseyin Caner Önal’ın üstlendiği Genel Kurul’da; AVM inşaatı projesindeki gelişmeler, hizmetlerin satışında uygulanacak tahsilat ve teminat alımında uygulanacak prensipler ile hizmet destek alanlarına ilişkin prensipler konuları ele alındı.
 
Olağanüstü Genel Kurul’da İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş; Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve İAOSB sanayicilerinden oluşan AVM Değerlendirme Komisyonu tarafından oluşturulan alışveriş merkezi inşaatı sözleşmesinin sona erdirilerek, kat karşılığı yeni ihaleye çıkılması kararını değerlendirdi. Uğurtaş, “Son dönemlerde ekonomide yaşanan sorunların ve pandeminin ardından AVM’lerin ciddi oranda kan kaybetmesi sebebiyle sözleşmemizin olduğu yüklenici firma böyle bir yatırımı yapamayacağını belirtti. Geçtiğimiz Genel Kurul’da alınan kararla Yönetim Kurulumuz, Denetim Kurulumuz ve Bölge katılımcılarımızdan oluşan AVM Değerlendirme Komisyonu olarak, yüzde 45’ten az olmamak şartıyla mülkiyeti İAOSB’nin olmak üzere kat karşılığı bir sözleşme yapılması konusunu değerlendirmelerinize sunuyoruz” ifadesinde bulundu.
 
İAOSB AVM Değerlendirme Komisyonu kararı doğrultusunda;
 
1. Mevcut sözleşmenin feshedilmesi,
 
2. Yapılmış imalat dikkate alınmak ve yüklenici tarafından yapılan imalatın bedeli olan 300.000.000 TL+KDV’nin (üçyüzmilyon Türk Lirası) yeni yüklenici tarafından ödenmesi kaydı ile hazırlanacak, içerisinde ekonomik açıdan Bölgenin lehine olabilecek işyeri, satış mağazaları, ticari işletmeler vb. yapılar bulunan, karma bir proje ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi şeklinde yeni bir ihaleye çıkılması,
 
3. Bu ihalede İAOSB’nin, toplam inşaat alanının yüzde 45’inden az olmamak üzere pay almasını içerecek bir ihale şartnamesi hazırlanması,
 
4. Yeni hazırlanacak ihale şartnamesine göre ihaleye çıkılarak ihalenin sonuçlandırılması,hususlarında (yukarıda 1.  2.  3. ve 4. maddelerde yazılı) İAOSB Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi konusunun Genel Kurula sunulması şeklinde hazırlanan önerge, oy çokluğu ile kabul edildi.
 
Ayrıca, Katılımcı ve kiracılardan tahsil edilecek alt yapı katılım payları, elektrik, su, atık su, doğal gaz ve benzeri satış ve hizmet bedelleri ile bu aidat ve satış bedellerinin tahsilatında gecikme halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin esaslarda değişiklik yapılması konusu ile hizmet ve destek alanlarına ilişkin prensiplerin belirlenmesi hususuna ilişkin hazırlanan önergeler de oybirliği ile kabul edildi.

 

Diğerleri

İAOSB Yerleşim PlanıİAOSB MedyaİAOSB Haber DergisiİAOSB Tanıtım FilmiİAOSB Dosya İndir