Büyümede Finansmanın Önemi (Posta_izmir_Ege  -  11.09.2017)