İAOSB Vakıf Toplantısı Yapıldı (Akşam  -  06.12.2014)