İzmir Kazanıyor Ege Harcıyor (Milliyet  -  29.04.2014)