Katmerciler, Türk Savunma Sanayi İçin Bir Çözüm Merkezi Haline Gelmeyi Hedefliyor (Savunma Ve Havacılık  -  02.03.2017)