Türkiye'nin Büyümesinde KGF'nin Payı Büyük (Dünya_Ek  -  02.10.2017)