"Yeni bir faz eğişindeyiz" (Anadolu_Telgraf  -  17.08.2017)